Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουνίου 1

Είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά.