Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουλίου 19

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να στερήται κανείς την πίστη. Ο χειρότερος είναι να έχη μια πίστη λογική και συλλογική. Βεβαίως δεν αποκλείεται να υπερασπίζη κανείς την πίστη του με τη βοήθεια της λογικής, χρειάζεται όμως γι’ αυτό μια διάνοια, σε κατάσταση χάριτος, να τρέφεται από «τα βάθη της θείας ζωής». ’Οταν στερεύη αυτή η πηγή, αρχίζει ο θρησκευτικός ορθολογισμός