Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουλίου 1

Νηστεία δεν είναι μόνο να τρώη κανείς αραιά, αλλά και να τρώη λίγο. Δεν είναι φρόνιμο αυτός που νηστεύει, να περιμένη με ανυπομονησία την ώρα του γεύματος και να ρίχνεται με βουλημία – σωματική και πνευματική στο φαγητό. Η αληθινή νηστεία εξ άλλου δεν είναι μόνο στο να δαμάζη κανείς το σώμα του, αλλά και στο να στερήται, προκειμένου να δώση ψωμί σ’ εκείνον που δεν έχει.