Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 5

Η εγκράτεια ασκείται επί όλων των σωματικών ή ψυχικών εκδηλώσεων. Στοχεύει στην κυριαρχία επί των σωματικών ορμών, αλλά επίσης και πριν από όλα επί των λογισμών και των φαντασιών.