Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 26

Εως θανάτου ου δύναται ο άνθρωπος μη έχειν λογισμούς και πόλεμον.