Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 21

Κάθε άνθρωπος πειράζεται από τους δαίμονες, με βάση την ροπή και την προδιάθεση που έχει προς κάποια αμαρτία. Έτσι "έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και ιδιαζόμενος".