Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 20

Πηγή των λογισμών είναι και οι δαιμονικές δυνάμεις, οι οποίες ασκούν δράση έμμεσα επί της ψυχής με τη μεσολάβηση του σώματος ή άμεσα μέσω της μνήμης και της φαντασίας.