Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 2

Αρχή της καρποφορίας είναι το άνθος και αρχή της πνευματικής ζωής η εγκράτεια.