Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 19

Εκτός από τους πραγματικά εκούσιους λογισμούς, συναντάμε στην ψυχή και τους πραγματικά ακούσιους, οι οποίοι κάποτε στο παρελθόν ήσαν εκούσιοι. Ως προς τις συνέπειες μεν δεν είναι εκούσιοι, ως προς τις αιτίες δε, είναι.