Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 18

Η προέλευση των λογισμών είναι διττή. Αφενός μεν από την προδιάθεση του ανθρώπου, αφετέρου από την δαιμονική επενέργεια. Οι προδιαθέσεις οφείλονται από τα ίχνη που αφήνουν οι αμαρτίες και τα σφάλματα στην ψυχή του ανθρώπου, από το παρελθόν.