Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 17

Ουκ εστίν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς και τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.