Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 16

Όποιος θέλει να γίνει αληθινός χριστιανός πρέπει να καταβάλει κύρια πόλεμο κατά του νοός και όχι της σάρκας. Αν θέλει να ανακτήσει τον έλεγχο της σάρκας, πρέπει να κυριεύσει του νοός και των λογισμών, διότι μέσω αυτού του αγώνα θα επέλθει ο καθαρμός της ψυχής.