Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 14

Αν κάποιος δεν αμαρτάνει με τη διάνοια, δεν αμαρτάνει και κατ' ενέργειαν.