Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 13

Οι δαίμονες ζητούν τη ψυχή μας διαρκώς μέσω των εμπαθών λογισμών, ώστε να περιπέσει στην αμαρτία, είτε αυτή είναι σαρκική, είτε στη διάνοια.