Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 11

Η αποχή από κάθε κακή πράξη, η μη διάπραξη της κατ' ενέργεια αμαρτίας, αποτελεί το πρώτο στάδιο που δεν είναι επαρκές. Πρέπει ο άνθρωπος εξ ίσου να απέχει από κάθε πονηρό λογισμό, ώστε να αποφεύγει και τις κατά διάνοιαν αμαρτίες.