Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 27

Η απόκτηση του πλούτου οδηγεί στη βλάβη ή και στη συντριβή του πλησίον. Ο κάτοχος του πλούτου οικειοποιείται αγαθά που δεν του ανήκουν καθόλου και στερεί τον πλησίον του τόσων χρημάτων και πραγμάτων, όσο αυτός κατέχει περισσότερα από εκείνον.