Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 23

Ο πλεονέκτης εν σκότω ζη και σκότος πολύ κατασκεδάζει πάντων...έσβεσται γαρ αυτώ ο της ψυχής οφθαλμός.