Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 2

Η φιλαυτία-πάθος συνιστά διαστροφή της ενάρετης φιλαυτίας. Αποτελεί στροφή στην "ιδίαν" αγάπη, δηλαδή την εγωιστική αγάπη του εαυτού, την αγάπη του πεπτωκότoς εγώ, που αποστράφηκε το Θεό και στράφηκε προς τον αισθητό κόσμο, ζώντας από τότε βίο σαρκικό και καθόλου πνευματικό.