Πρότυπο:Δεκέμβριος 15

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Της γυναικός η ορθή χρήση της συνουσίας σκοπός εστί της παιδοποιίας. Ο ουν την ηδονήν αποβλεψάμενος εσφάλη περί τη χρήσιν, το μη καλόν ως καλόν ηγησάμενος

Μάξιμος Ομολογητής