Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 13

Υπάρχει κατάχρηση ή κακή χρήση όταν ο άνθρωπος κάνει χρήση της σεξουαλικότητας, αποβλέποντας μόνο στην ηδονή και όταν καθιστά την ηδονή σκοπό της δραστηριότητάς του.