Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 10

Ο απατήσας διάβολος...δια φιλαυτίας...Θεού και αλλήλων ημάς κατά τη γνώμην διέστησε, το τε ευθές διατρέψας, και τη φύσιν κατά τον τρόπον τούτον μερίσας, κατεμέ εις πολλής δόξας