Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

  • ... ο Πάπας Λέοντας ο III, όταν εκλήθη να επικυρώσει το filioque, αρνήθηκε, ενώ ανάρτησε και και δύο αργυρές πλάκες στα ελληνικά και τα λατινικά, με το σύμβολο της Νίκαιας-Κωνσταντινούπολης, δίχως το filioque;