Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αυγούστου 28

Θεόν νοήσαι μεν χαλεπόν, φράσαι δε αδύνατον...Πλείστον διαφέρει του είναι τι πέπεισθαι, το τι ποτέ εστί τούτο ειδέναι.