Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αυγούστου 25

Ουδέν της γνώσεως εστί τιμιώτερον, εί γαρ γνώσις φως εστί ψυχής λογικής, τούμπαλιν η άγνοια σκότος.