Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αυγούστου 13

Και άπερ αν εργάσονται κάτω οι ιερείς, ταύτα άνω ο Θεός κυροί...και τις γαρ αλλ'ή πάσαν αυτοίς την ουράνιον έδωκεν εξουσίαν; "Ων γαρ φυσίν αφήτε τας αμαρτίας αφέωνται, και ων κράτητε κεκρατήναι". Τις αν γένοιτο ταύτης εξουσία μείζον;