Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αυγούστου 10

Πύρ φλογιζόμενον αποσβέσει ύδωρ και ελεημοσύνη εξιλάσεται αμαρτίας.