Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 23

Δεν είναι ίδιον του χριστιανού να ακολουθεί αδιάκριτα τους λογισμούς του.