Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 18

Έξυπνος άνθρωπος είναι ο καθαρισμένος από τα πάθη του άνθρωπος.