Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αι

Αίρεση

Άίρεση αποκαλείται η θρησκευτική διδασκαλία που παρεκκλίνει από τη γνήσια αυθεντική χριστιανική πίστη και επομένως η πλανεμένη, αντορθόδοξη και αντιχριστιανική διδασκαλία.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)