Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αε

Αειπάρθενος

Αειπάρθενος αποκαλείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Θεοτόκος. Η έννοια αυτή αναφέρεται στην ψυχοσωματική κατάσταση που χαρακτήριζε τη Θεοτόκο, αφού σύμφωνα με την παράδοσή η Θεοτόκος ήταν Παρθένος καθόλη τη διάρκεια της ζωής της, διαφυλάσσοντας παρθένο τόσο το σώμα, όσο το νου και την ψυχή.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)