Πολυχρόνιος Απαμείας

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τον Επίσκοπο Απαμείας της Συρίας Πολυχρόνιο λίγα πράγματα είναι γνωστά ήταν αδελφός του Θεοδώρου του Μοψουεστίας και πέθανε γύρω στα 430. Ο Θεοδώρητος Κύρου τον μνημονεύει ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ποιμένα, άριστο ομιλητή και με υποδειγματικό βίο. Σώζονται αποσπάσματα από διάφορα έργα του. Μετριοπαθέστερος οπαδός της Αντιοχειανής Σχολής, σε σύγκριση με τον αδελφό του, ασχολήθηκε με την ερμηνεία της Αγία Γραφής. Τα λίγα αποσπάσματα από τα έργα του αφορούν την ερμηνεία των εξής βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης· Ιώβ, Ιερεμία, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ. Μεγάλο μέρος τους έχει εκδοθεί στον 93ο τόμο της Πατρολογίας του αββά Migne.


Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.