Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Μασοριτικό κείμενο

Μασοριτικό ονομάζεται το πρωτότυπο κείμενο της εβραϊκής βίβλου (που οι χριστιανοί ονόμασαν Παλαιά Διαθήκη), έτσι όπως εμφανίζεται μετά την κριτική εργασία των Μασοριτών, δηλ. των Ιουδαίων λογίων που προσπάθησαν να διαφυλάξουν το κείμενο αυτό από τις παραφθορές και επιμελήθηκαν την παράδοση του[1].

Από το αραμαϊκό ρήμα μασάρ = παραδίδω[2] προέρχεται ο όρος μασορά ή μασόρεθ που χρησιμοποιείται σε σχέση με την παράδοση της εξωτερικής μορφής του κειμένου (ενώ για την παράδοση του περιεχομένου χρησιμοποιείται ο όρος χαλαχά)[3] (βλ. και λεξικό, λήμμα: Μασωρίτες).

Το μνημειώδες αυτό έργο άρχισε τον 6ο μ.Χ. αιώνα και ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα από λογίους των ταλμουδιών ακαδημιών της Βαβυλωνίας και της Παλαιστίνης με στόχο όχι την ερμηνεία, αλλά τη "μετάδοση στις μέλλουσες γενεές του αυθεντικού Λόγου του Θεού"[4].

Υποσημειώσεις

  1. λήμμ. "Μασορίται", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 08, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1966, στ. 811.
  2. ΘΗΕ, ό.π..
  3. Χαστούπης Π. Αθανάσιος, 'Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην', εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986, σελ. 571.
  4. λήμμ. "Μασοριτικό κείμενο", εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 40, εκδ. Δίας, Αθήνα 2004.

Βλέπε επίσης