Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Κύριλλος Α΄ Γορτύνης

Ο Κύριλλος Α’ο Ιερομάρτυρας, Αρχιεπίσκοπος Γορτύνης της Κρήτης κατά τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα. Για τον βίο του γνωρίζουμε πολύ λίγα· πριν εκλεγεί επίσκοπος ήταν ασκητής. Μαρτύρησε κατά το διωγμό του Διοκλητιανού. Με εντολή αξιωματούχων του Μαξιμιανού συνελήφθη και διαπομπεύθη. Τελικά αποκεφαλίστηκε έξω από την πόλη, σε μια τοποθεσία που λέγεται Ραξός και η μνήμη του τιμάται στις 14 Ιουνίου.

Βιβλιογραφία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τ. 37, σ. 49