Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης

Ιστορικά, ονομάζονται τα βιβλία της αρχαίας θρησκευτικής λογοτεχνικής παραγωγής που ανήκουν στο σύνολο που οι χριστιανοί ονομάζουν Παλαιά Διαθήκη, επειδή σε αυτά κυριαρχεί ο πεζός λόγος και μάλιστα το φιλολογικό είδος της ιστορικής διήγησης[1].

Τα Ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης

Υποσημειώσεις

  1. Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 257.

Βιβλιογραφία

  • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006

Βλέπε επίσης