Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Ιουλιανός Αλικαρνασσού

Ο Ιουλιανός ήταν επίσκοπος Αλικαρνασσού στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 6ου αιώνα. Καταδικάστηκε ως αιρετικός Μονοφυσίτης το 518 και κατέφυγε στην Αλεξάνδρια, όπου πέθανε το 527. Από τα έργα του αξιόλογα θεωρούνται ο Τόμος κατά Σεβήρου Βλασφημιών, η Απολογία του, το Υπόμνημα στον Ιώβ και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.

Βιβλιογραφία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τ. 30, σ. 31