Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Θεόφιλος Μάρτυρας ο Νέος

Ο Άγιος Θεόφιλος ο Νέος είναι μάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν κρατικός αξιωματούχος[1] και επί Ειρήνης της Αθηναίας και Κωνσταντίνου ΣΤ΄ διορίστηκε στρατηγός του ναυτικού θέματος των Κιβυρραιωτών. Εκεί μαζί με άλλους δύο αντίζηλους στρατηγούς, ηγήθηκε ενός στόλου και επιτέθηκε κατά των πλοίων των Σαρακηνών, που δρούσαν στην περιοχή[2]. Το πλοίο το οποίο διοικούσε ο Άγιος, επιτέθηκε επιτυχώς πρώτο στον εχθρικό στόλο. Όμως οι άλλοι δύο στρατηγοί, λόγω της αντιζηλίας μεταξύ τους, απέσυραν τα υπόλοιπα πλοία και αποχώρησαν από την μάχη. Έτσι το πλοίο του Αγίου περικυκλώθηκε και το πλήρωμα συνελήφθη[3]. Τον Άγιο οι Σαρακηνοί τον μετέφεραν στα μέρη τους και τον φυλάκισα για τέσσερα χρόνια. Το έτος 785 τον έβγαλαν από την φυλακή, οπότε και προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. Δεν κατάφεραν όμως κάτι τέτοιο, καθώς ο Άγιος παρέμεινε πιστός στην ομολογία του στον Ιησού Χριστό και για τον λόγο αυτόν τον αποκεφάλισαν, δίδοντας το σώμα του στους εκεί Χριστιανούς για να ταφή. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Ιανουαρίου.

Στίχοι

Ὁ Θεόφιλος τὴν φίλην τμᾶται κάραν,

Θεοὺς φιλῆσαι μὴ θελήσας βαρβάρων.

Υποσημειώσεις

  1. Αναφέρεται πως είχε λάβει τον τίτλο του Συγκλητικού.
  2. Επί βασιλείας Ειρήνης και Κωνσταντίνου, σημαντικές αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις διεξήχθησαν το διάστημα 780-782 και 788, αμφότερες με ταπεινωτικά για το Βυζάντιο αποτελέσματα, βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1979, τ. Η, σ. 41-42.
  3. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή του βίου του, ο άγιος δέχτηκε επίθεση από υπέρτερη αραβική ναυτική δύναμη και συνελήφθη αιχμάλωτος, χωρίς να γίνεται αναφορά σε προδοτική δράση των συστρατήγων του.

Βιβλιογραφία

  • Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του Ενιαυτού» , Έκδόσεις Δόμος
  • "Θεόφιλος Ομολογητής και Μάρτυς", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 6, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1965, στ. 398.
  • Hipp. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Acta sanctorum, propylaeum ad Acta sanctorum Novembris, Bruxellis, Socios Bollandianos, 1902