Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Επιστολή Ιερεμίου

Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Η Επιστολή Ιερεμίου είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης που αποδέχεται μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί το εντάσσουν στο βιβλίο του Βαρούχ ως έκτο κεφάλαιο. Εξαιρείται τελείως από τον κανόνα των εκκλησιών της Μεταρρύθμισης. Στον ελληνικό κανόνα εντάσσεται στη συλλογή των Προφητικών Βιβλίων.

Εισαγωγικά

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 72 στίχους:

 • στίχ. 1: Αποστολέας και αποδέκτες της Επιστολής.
 • στίχ. 2: Η αιτία της εξορίας των ιουδαίων στη Βαβυλώνα και υπόσχεση επιστροφής στην εστία τους.
 • στίχ. 3-5: Οι προκλήσεις του ειδωλολατρικού περιβάλλοντος.
 • στίχ. 6: Η προστασία τους από τον άγγελο Κυρίου.
 • στίχ. 7-221: Οι ειδωλικοί θεοί, τεχνητοί και ανύπαρκτοι.
 • στίχ. 23-28: Τα είδωλα άψυχα και άλαλα.
 • στίχ. 29-39: Τα είδωλα ανίσχυρα.
 • στίχ. 40-44: Τα είδωλα ανωφελή και άξια χλευασμού.
 • στίχ. 45-51: Τα είδωλα χειροποίητα.
 • στίχ. 52-56: Η αδυναμία των ειδώλων.
 • στίχ. 57-64: Η αναξιότητα και η αχρηστία των ειδώλων.
 • στίχ. 65-68: Η ανικανότητα και η απραξία των ειδώλων.
 • στίχ. 69-71: Οι ειδωλικοί θεοί, απατηλοί και φθαρτοί.

Υποσημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • Αγουρίδης Σάββας, Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995
 • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006
 • Μπρατσιώτης Ι. Παναγιώτης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1993 (c1936)
 • Χαστούπης Π. Αθανάσιος, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992
 • Gleason Leonard Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 3η έκδ., Moody Press, 1998
 • James Luther Mays et al., Harper's Bible Commentary, San Francisco: Harper & Row, 1988
 • John Barton and John Muddiman, Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press, 2001


Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία)
Ιστορικά (Πεντάτευχος) 01.Γένεσις | 02.Έξοδος | 03.Λευιτικόν | 04.Αριθμοί | 05.Δευτερονόμιον
Ιστορικά (λοιπά) 06.Ιησούς του Ναυή | 07.Κριταί | 08.Ρουθ | 09.Α' Βασιλειών | 10.Β' Βασιλειών | 11.Γ' Βασιλειών | 12.Δ' Βασιλειών | 13.Α' Παραλειπομένων | 14.Β' Παραλειπομένων | 15.Α' Έσδρας | 16.Β' Έσδρας | 17.Νεεμίας | 18.Τωβίτ | 19.Ιουδίθ | 20.Εσθήρ | 21.Α' Μακκαβαίων | 22.Β' Μακκαβαίων | 23.Γ' Μακκαβαίων
Ποιητικά ή Διδακτικά 24.Ψαλμοί | 25.Ιώβ | 26.Παροιμίαι | 27.Εκκλησιαστής | 28.Άσμα Ασμάτων | 29.Σοφία Σολομώντος | 30.Σοφία Σειράχ
Προφητικά (ελάσσονες προφήτες) 31.Ωσηέ | 32.Αμώς | 33.Μιχαίας | 34.Ιωήλ | 35.Οβδιού | 36.Ιωνάς | 37.Ναούμ | 38.Αββακούμ | 39.Σοφονίας | 40.Αγγαίος | 41.Ζαχαρίας | 42.Μαλαχίας
Προφητικά (μείζονες προφήτες) 43.Ησαΐας | 44.Ιερεμίας | 45.Βαρούχ | 46.Θρήνοι | 47.Επιστολή Ιερεμίου | 48.Ιεζεκιήλ | 49.Δανιήλ

Βλέπε επίσης