Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Αλλαγές

Ψευδοϊσιδώρειες Διατάξεις

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, 20:56, 28 Ιουνίου 2009
μ
Η Ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις μετονομάστηκε σε Ψευδοϊσιδώρειες Διατάξεις: Είναι σωστότερο έτσι.
interwiki, renameuser, Διαχειριστές
279
επεξεργασίες