Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Βασιλεία του Θεού"

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα: Η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μια "κυβέρνηση", αλλά η μετοχή των αγίων στο Φως και τη Ζωή του Θεού. ...)
 
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
  
 
Η "πρόσκληση" του Θεού, και η "δωρεά του Αγίου Πνεύματος", αποσκοπεί σε αυτήν ακριβώς τη "βασιλεία": "και λήμψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.  Υμίν γαρ εστιν η επαγγελία… όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο Θεός ημών". -Πράξεις 2/β΄ 38,39.
 
Η "πρόσκληση" του Θεού, και η "δωρεά του Αγίου Πνεύματος", αποσκοπεί σε αυτήν ακριβώς τη "βασιλεία": "και λήμψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.  Υμίν γαρ εστιν η επαγγελία… όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο Θεός ημών". -Πράξεις 2/β΄ 38,39.
 +
 +
[[Κατηγορία:Θεολογία]]

Αναθεώρηση της 21:38, 12 Φεβρουαρίου 2008

Η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μια "κυβέρνηση", αλλά η μετοχή των αγίων στο Φως και τη Ζωή του Θεού.

Όποιους καλεί ο Θεός, τους καλεί στο φως, όπως λέει και ο απόστολος Πέτρος στους Χριστιανούς: "Σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως". -Α΄ Πέτρου 2/β΄ 9.

Είναι το ίδιο που διαβάζουμε στο Κολοσσαείς 1/α΄ 12,13, όπου ο απόστολος Παύλος λέει ότι "η βασιλεία των υιών του Θεού", είναι ο "κλήρος" (η κληρονομιά) "των αγίων εν τω φωτί". Οι "άγιοι" λοιπόν, είναι οι "φωτισμένοι" Χριστιανοί, "κληρονόμοι της βασιλείας".

Ο ίδιος απόστολος, μας λέει:

"Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι υιοί Θεού εισιν… ει δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, είπερ συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξασθώμεν".-Ρωμαίους 8/η΄ 14-17.

Για το ίδιο θέμα, μιλάει επίσης στο Γαλάτας 3/γ΄ 29: "άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ, κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι". Και τα τέκνα του Αβραάμ κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών: "πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακλιθήσονται (θα καθήσουν) μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών" -Ματθαίος 8/η΄ 11. "Κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου". -Ματθαίος 25/κε΄ 34.

Η βασιλεία αυτή, δεν είναι κάτι μελλοντικό, μα κάτι που συμβαίνει από τώρα, για όσους αναγεννιούνται με το βάπτισμα, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο:

"Και υμάς όντας νεκρούς τοις παραπτώμασιν και τοις αμαρτίαις υμών… και όντας ημάς νεκρούς τοις παραπτώμασιν, συνεζωοποίησεν τω Χριστώ… και συνήγειρεν και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού".

Η "βασιλεία του Θεού", είναι η "αναγέννηση", ή "1η ανάσταση":

"Μακάριος και άγιος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη. Επί τούτων ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλλ' έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσιν μετ' αυτού τα 1000 έτη". -Αποκάλυψη 20/κ΄ 6. Το εδάφιο αυτό δεν μιλάει για μια υποτιθέμενη μελλοντική Χιλιετή Βασιλεία, αλλά για μια παρούσα μετοχή στο φωτισμό της αναγέννησης.

Η "πρόσκληση" του Θεού, και η "δωρεά του Αγίου Πνεύματος", αποσκοπεί σε αυτήν ακριβώς τη "βασιλεία": "και λήμψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υμίν γαρ εστιν η επαγγελία… όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο Θεός ημών". -Πράξεις 2/β΄ 38,39.