Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Το παρόν είναι τμήμα σειράς άρθρων
Εισαγωγή
στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό
Ιερά Παράδοση
Αγία Γραφή
Το σύμβολο της Πίστης
Οικουμενικές Σύνοδοι
Πατέρες της Εκκλησίας
Θεία Λειτουργία
Κανόνες
Εικόνες
Η Αγία Τριάδα
Θεός Πατήρ
Ιησούς Χριστός
Το Άγιο Πνεύμα
Η Εκκλησία
Θεία Αποκάλυψη
Εκκλησιολογία
Ιστορία
Ιερά Μυστήρια
Η Ζωή στην Εκκλησία
Σημαντικές μορφές
Θεοτόκος
Απόστολοι
Τάξη των Προφητών
Αποστολικοί Πατέρες
Απολογητές
Εκκλησιαστικοί Πατέρες
'Αγιοι
Βυζαντινή απεικόνιση των Αγίων Αποστόλων

Το Αποστολικό λειτούργημα, είναι το υψηλότερο λειτούργημα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οι Απόστολοι είναι πρώτοι στην τάξη των χαρισματούχων του Αγίου Πνεύματος διότι «ους μεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών»[1].

Χαρακτηριστικά των Αποστόλων στην πρώτη Χριστιανική Εκκλησία, όπως προκύπτει από τις πηγές, ήταν τα εξής:

  • Έλαβαν την αποστολή τους άμεσα από τον αναστημένο Κύριο Ιησού.
  • Η εξουσία τους δόθηκε πάνω σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.
  • Συγκέντρωναν στο πρόσωπό τους, την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
  • Είχαν εξουσία να χειροτονούν όλους τους άλλους χαρισματούχους, ακόμα και την Τάξη των Προφητών που ήταν το δεύτερο σε εξουσία χάρισμα της πρώτης Εκκλησίας.
  • Ήταν οι μόνοι που είχαν εξουσία να βαπτίζουν με Άγιο Πνεύμα στην πρώτη Εκκλησία[2]
  • Ήταν οι κατ' εξοχήν αυθεντίες και διαχειριστές του ευαγγελικού κηρύγματος, εφ' όσον είχαν παραλάβει το Ευαγγέλιο από τον Ίδιο τον Κύριο.

Δύο αποστολικές ομάδες μας κάνει γνωστές η Αγία Γραφή:

  • Τους 12 αποστόλους του Κυρίου που είχε πάντα μαζί Του, και
  • τους 70 αποστόλους που έστειλε ο Κύριος να κηρύξουν ανά δύο.

Eκτός από τις ομάδες αυτές, υπήρξαν και άλλοι απόστολοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, που αν και δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο πριν τη σταύρωση, τον γνώρισε αναστημένο, όταν του φανερώθηκε και τον απέστειλε στα Έθνη.

Υποσημειώσεις