Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Άγιος Ανδρέας ο δια τον Χριστόν Σαλός (τρελός), ανήκει σε μία ειδική κατηγορία Αγίων (Δια Χριστόν Σαλοί), οι οποίοι ενυπάρχουν και μνημονεύονται ως Άγιοι στο σώμα της εκκλησίας, ένεκα του παράδοξου τρόπου ηθικής βιοτής. Γεννήθηκε στη Σκυθία το 880 και προερχόταν πιθανώς από Σλαβική φυλή[1]. Ήλθε στην Κωνσταντινούπολη σε άγνωστη ηλικία ως δούλος, επί Λέοντος Σοφού (886-911), όπου υπηρέτησε τον πρωτοσπάθαριο Θεόφραστο, ως νοτάριος, αφού πρώτα έμαθε την ελληνική γλώσσα. Σε ηλικία 36 ετών, ύστερα από θείο φωτισμό εστράφη προς την ασκητική και ενάρετη ζωή, παρουσιάζοντας στοιχεία μωρίας στον τρόπο διαβίωσης του (με αποτέλεσμα να κληθεί σαλός), αλλά με εμφανές προορατικό χάρισμα και σοφία. Ο βίος του συνετάχθη από τον ιερέα Νικηφόρο (PG 111, 625-888), ενώ εκτεταμένες λεπτομέρειες βρίσκουμε και στο λειμωνάριο. Εκοιμήθη στις 28 Μαΐου του 936, κατά άλλους του 946[2], οπότε και εορτάζεται η μνήμη του.

Για το βίο του Αγίου Ανδρέα πρέπει να τονιστεί πως δεν τον βρίσκουμε σε κανένα συναξαριστή και πως σήμερα σώζεται σε τρεις αγιορείτικους κώδικες.

Δείτε επίσης

Υποσημειώσεις

  1. ΘΗΕ, τ. 2, σελ. 671
  2. Χ. Γιανναράς, Η ελευθερία του Ήθους, σελ. 104

Πηγές

  • Τσολακίδης Χρήστος, "Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας", Χ.Δ. Τσολακίδης, Αθήνα 2001.
  • Λήμμα Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός, ΘΗΕ, Αθήνα, 1962-1968.
  • Χ. Γιανναράς, Η ελευθερία του ήθους, Ίκαρος, Αθήνα 2002 (Τρίτη αναθεωρημένη έκδοση).