Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ιεροσύνη

1.616 bytes προστέθηκαν, 16:44, 19 Φεβρουαρίου 2009
Οι βαθμοί
Στο σημερινό εκκλησιαστικό σύστημα οι βαθμοί της ιεροσύνης είναι τρεις. Ο βαθμός του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Η εκκλησία όμως από νωρίς δημιούργησε και θεσμούς κατωτέρου κλήρου ''"δια χειροθεσίας απλής έξω του βήματος ευλογούμενος και μη κοινωνών του μυστηρίου της ιερωσύνης"''<ref>Π. Τρεμπέλας, ενθ.αν., σελ. 291</ref>. Στον κατώτερο κλήρο ανήκαν τα αξιώματα του υποδιακόνου, αναγνώστου, ψάλτη, ωδού, κηροφόρου, δεσποτάτου ή πυλωρού. Στη δυτική εκκλησία επιπρόσθετα υπήρχαν και θεσμοί του εξορκιστή και του ακολούθου<ref>Π. Τρεμπέλας, ενθ.αν., σελ. 291</ref>. Στη σημερινή πράξη της εκκλησίας ισχύουν ακόμα οι θεσμοί του υποδιακόνου, του αναγνώστου και του ψάλτη.
Τις εξουσίες κάθε βαθμού ρητώς και σαφώς αναφέρουν οι [[Αποστολικές Διαταγές]]. Σύμφωνα με το κείμενο ο διάκονος απαγορεύεται να να τελεί το μυστήριο του βαπτίσματος ή να δίδει ευλογία ή να χειροτονεί. Ο πρεσβύτερος τέλος χειροθετεί, αλλά δεν μπορεί να χειροτονήσει<ref>Αποστολικές διαταγές Η, 4, 3-4</ref>, δεν δύναται να καθαιρέσει ή να αφορίζει. Το πρεσβυτέριο είναι φανερό μέσα από την πατερική παράδοση πως ουδέποτε παρενέβαινε στη διαδικασία της χειροτονίας<ref>Κυπριανός epist. 67, 5</ref><ref>Μ. Αθανασίου, Απολ. κατά Αρειανών 12, Μ. 25, 269</ref>. Ο επίσκοπος χειροτονεί, χειροθετεί, ευλογεί, δύναται να καθαιρέσει κληρικό, πλην επισκόπουσύμφωνα με το κείμενο των αποστολικών διαταγών. Ο πρεσβύτερος τέλος χειροθετείΕίναι ουσιαστικά ο μόνος αρμόδιος για την τέλεση του μυστηρίου της ιεροσύνης. Όπως διαφαίνεται μέσα από την επιστολή προς Τιμόθεο<ref>Τιμόθ. 1, 6</ref>, αλλά δεν μπορεί να χειροτονήσειο Τιμόθεος κατεστάθη ανώτερος λειτουργός της εκκλησίας, δεν δύναται να καθαιρέσει καθιστώντας κατά πόλη πρεσβυτέρους ή να αφορίζειεπισκόπους (με την καινοδιαθηκική έννοια). Κατά τον ίδιο τρόπο και ο μαθητής των Αποστόλων Τίτος<ref>Τίτον 1, 5</ref>. Οι μαθητές αυτοί λοιπόν όπως προλέχθη, καθίσταντο ήδη εν ζωή η τρίτη βαθμίδα ιεροσύνης και εν συνεχεία, όπως διαβλέπουμε στις επιστολές Ιγνάτιου, παρέδωσαν τις αρμοδιότητές τους στο σώμα των επισκόπων το οποίο πλέον διαχωρίστηκε από την έννοια του πρεσβυτερίου.
===Οι γυναίκες===
12.398
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης